Küba’da Eğitim

17 Temmuz
0

Küba’da Eğitim

Kübada eğitim Latin Amerika ülkelerinden farklı şekilde gelişmektedir. Bu gelişim Fidel’in getirdiği uygulamalar ile ülkenin okuma yazma oranının yüksek olmasıyla bağlantılıdır.

Küba’da Eğitim

Öncelikle Küba’nın kalkınma ve gayrisafi milli hâsıla rakamlarından bahsetmemiz gerekirse bu rakamlar bizi doğru tespitlere yöneltecektir.

Küba’nın gayri safi milli hasılası 1950 yılında kişi başı 3390 dolardı. Bu rakam aynı dönemde İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde çok yüksek olmakla beraber, İtalya gibi bir ülkeyle ise hemen hemen aynıydı. 1998 yılında ise bu rakam 2164 dolara gerilerken diğer ülkeler milli gelirlerini neredeyse beşe katlamış civardaydı.

Görüldüğü gibi bu eşsiz karayip ülkesinde dünyada da övgüyle anılan toplumsal kalkınma oranları birçok zengin ülkenin oranlarını geçmiş durumda. Kübada eğitim daha önce görüşmemiş bir sistem oturtmuştur. İlk ve orta öğretim alanlarında verilen yüksek kalitedeki hizmetler bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Küba’da Eğitimin Gelişimin Süreci

Kübada eğitim adına 1953 yılında okuryazarlık oranı % 76,4 oranında ve bu oran Küba’yı Latin Amerika ülkelerinin okuryazar sıralaması arasında 4. sıraya koymuştu. 1995 yılında ise okuryazarlık oranı % 96 oranına çıkmıştır. Görmemiz gereken ayrıntı şudur ki, Küba 1950’lere gelindiğinde bu tarihten itibaren neredeyse tüm çocuklarına okula gitme imkânı getirmişti dönem (devrim öncesi) okuma yazma bilmeye kesim,1900’lerin başında çocuk olan kesime denk gelmekteydi. Şimdi ise o nesil ortada yok ve yerlerine gelenler 1950′lerde okula gidenleridir. Aradan geçen aynı zaman diliminde kübada eğitim adına diğer Latin Amerika ülkelerinin gelişimleri ve okuma yazma üzerine geldikleri noktayı da göz ardı etmemek gerek. Kolombiya eğitim oranını % 62lik oranını % 91 eğitim oranına çıkartmıştır, Ekvator eğitim oranını % 56 olan oranını % 90 eğitim oranına çıkartmıştır, Dominik Cumhuriyeti % 46 olan oranını % 82’ye çıkartmıştır.

Fidel Castro ve Eğitim

Fidel Castro’nun Küba’nın çocuklarına yaptığı, onların da diğer Latin Amerika çocukları gibi eğitimleri için okula gidebilmesini sağlamış olmasıdır. Fakat Kübalı çocuklar, bugün o okulların kütüphanelerine gidip Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas veya Zoe Valdez gibi yazarların Küba kültürüne bıraktıkları eserleri okuyamamaktadır.

Küba’da eğitim ve diğer alandaki başarılar, 15 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından da reddedilmesine rağmen son dönemde şiddetini arttıran 40 yılı aşkın Amerikan ablukasına karşı dünyada kabul görmeye devam ediyor.

Küba’da eğitim eşsiz bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişim Fidel’in getirdikleri ülkenin okuma yazma oranı olarak göz önündedir. Devrim öncesi ve devrim sonrası Küba’da eğitime halın verdiği önem gün ışığı gibidir.