Küba Dansı

5 Ağustos
0

Küba Dansı

Küba dansı ve müziği bahsedildiği anda akla gelen efsane bir ülkedir. Salsa, cha cha cha, mambo, son ve bolero dansları başta olmak üzere dansın duygularının birleştiği yerdir.

Küba Dansı

Müzik ve dans söz konusuysa, Küba gerçekten efsane bir ülkedir. Küba’da müzik standartların dışında. Sokaklarda, kumsalda, evlerde, hiç bitmeyen partilerde, karnavallarda, rumba, mambo, ça-ça, salsa, bolero dansları ile canlılık ve neşe veren, duyguların akışında yaşanan tutku dolu bir tarz… Müziğin ritmine bedenin eşlik etmesiyle saatlerce sürebilen bir kendinden geçiş söz konusu. İnsanın benliğini müziğin ritmine bırakması gibi. Küba’da müzik ve dans adeta bir tür din, hatta damarlardan akan kandır.

Küba danslarının başlangıç noktası Afrika’dan Küba’ya getirilen kölelerdir. Kübalı köle sahipleri kölelere ayinlerini kendi geleneksel müzik aletleri ile yapma izni vermişler. Bir süre sonra kölelerin davulu ve ritüelleri ile İspanyolların gitarı ve Akdeniz’in cıvıltılı tonları harmanlanmaya başlamış. Üstüne de Amerikalıların cazı eklenmiş ve zaman içinde yeni sesler, kendine has bir stil üretmiştir. Ortaya, dünyanın en güzel, en zengin, en enerjik müziklerinden biri çıkmıştır. Küba dansı ritimlerin ve seslerin buluşma noktası olmuş. Müzik evleri (Casa de la Trova) müzik ve dans tutkusunun çılgınlık boyutunda yaşandığı yerlere dönüşmüştür.

Küba Dansı Salsa

Günümüzdeki salsanın dans adımları esas olarak Küba sonundan gelmekteyse de, mambo, cha cha cha, guaracha, changüí, palo monte, rumba, abakuá, comparsa gibi diğer Küba danslarından etkilenmiş bulunmaktadır.

1950’lerde mambonun modernizasyonu salsanın oluşumunda önemli bir etken olmuştur. Salsanın kökeni Küba olarak kabul edilmekle birlikte, Küba’nın Kuzey Amerika’daki etkisi Fidel Castro ve Che Guevara’nın Küba’daki devriminden ve Küba’ya ABD ambargosunun uygulanmasından sonra azalmıştır.

Salsa dansı, Latin dansları kapsamında ele alınır. Diğer Latin dansları içinde en tanınanları merengue, cha cha cha (ça ça), bachata, mambo, samba ve rumbadır.

Afrika, Avrupa ve Amerika kültürlerinin alaşımı olarak tam anlamıyla 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Küba’da geliştiği sanılan salsanın kökeni esas olarak İngilizce ve Fransızca’da contredanse denilen 17. yüzyıl dansına dayanır.

Fransadan Küba’ya Salsa

1791’de Fransız kolonisindeki isyan sırasında toprak sahipleri (Fransızlar) köleleriyle komşu adanın (Küba) Oriente eyaletine kaçtılar ve böylece gelenek, müzik ve danslarını da Küba’ya taşıdılar.

Küba’nın bu kısmında marimba, Afrika dans geleneği ve İspanyol çiftçilerin gitara dayalı müziği karışıp kaynaştı. Özellikle bayram gibi zamanlarda icra edilen müzik, burada, farklı grupların katıldığı toplu bir deneyim olarak yorumlanmaktaydı.

Fakat bu dans vaktiyle Küba’nın elit tabakası ya da sosyetesi tarafından aşağılanmaktaydı. Danstaki pek çok Afrika kökenli hareket “aşağı sınıfın dans biçimi” olarak hakir görülmüştü. Bu ayrım Küba’da 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan son müzik ve dansında da görülür.

Sonuç olarak salsa müziği Küba’nın son müziğinden ibaret olmayıp, değişik ülkelerin çeşitli müziklerine verilen ortak bir lakaptır. Salsanın oluşumunda, country müziği, rumba ve Latin, Afrika ve Karayip kökenli birçok dansın harmanlanması ve bu karışıma Küba’nın simgesel müzik ve dansı sonun eklenmesi söz konusudur.

Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde popüler olan, salsa müziğinin eşliğinde yapılan bu dans, Küba ve Miami’de genellikle “casino” adıyla belirtilmekteyse de, tüm dünyada salsa adıyla bilinmektedir.

Sexteto Occidente, New York’ta Küba sonu çalan ilk Kübalı gruplardan biridir. Bu dans müziğinin New York’ta 1940’lı yıllarda ortaya çıkışında Kübalı göçmen Machito’nun (Frank Grillo) ve daha sonra 1960’lı yıllardaki gelişmesinde bir başka Kübalı göçmen Celia Cruz’un önemli katkıları olmuştur.

Küba Devriminden Sonra Dans

1959’daki Küba Devrimi’yle birlikte ABD’ye Kübalı mültecilerin de gelmesiyle bu yaygınlaşma pekişmiştir. Buna karşılık, Küba’ya uygulanan ambargo yüzünden Küba kültürel bakımdan Karayipler’deki merkezî rolünü büyük ölçüde yitirmiş ve bu rolü New York’a kaptırmıştır.1940’lı yıllarda Kübalılar bu tür parçaları çalan gruplara salsero’lar adını verdiler. Fakat salsa, henüz müzik türü olarak ortaya çıkmamıştı..Birçok salsa stili bulunmakla birlikte başlıca üç salsa stili mevcuttur: Bunlar Küba stili, Porto Riko stili ve Kolombiya(kumbiya stilidir )Küba’da casino denilen Küba stilinin en çok uygulandığı yerler Küba, Miami ve Fransa’dır.Küba’nın yanı sıra Miami’de (Miami stili) de yaygın olan ve Havana’nın ünlü gece kulübü Tropicana’nın koreografi uygulamalarında belirgin örnekleri görülen Küba stili 1950’li yılların casino dansından çıkmıştır. Kökeni Küba’nın son adlı müzik ve dansına dayanır. Öteki stillerin aksine, bu stilde erkeğin, erkek hareketlerinin baskınlığı görülür. Temel adım olarak daha ziyade guapea (ters mambo) adımı kullanılır. Kübalılar hafifçe öne eğilerek ve dizleri öne doğru bükerek dans ederler.

Küba’da salsa sözcüğü pek kullanılmaz ve kullanıldığında da genellikle salsa dansını değil, salsa müziğinden söz etmek üzere (turistlere yönelik yapılan casino dansından söz ederken) kullanılır. Casino ya da son, Los Van Van ve Juan Formell’in grubuyla modernleştirilmiş ve önceleri songo adıyla, daha sonra, 1980’lerde timba adıyla belirtilmiştir.

Küba salsası özellikle Albita ve Willy Chirino ile temsil edilmiştir. Salsa terimi dünyada çok yaygınlaştığından ve popüler olduğundan, konuya aşina olmayanlar, Los Van Van ve diğerleri tarafından uygulanan timbayı belirtmek üzere “Küba salsası” terimini kullanmışlardır. Ayrıca birçok çiftin birlikte dans ettiği rueda de casino ile bir erkeğin birçok bayanı dans ettirdiği casino suelta Küba stili kateogorisindeki türler ya da alt stiller olarak ele alınır.

Rueda de casino stili, bir yöneticinin yapılacak hareketleri bildirdiği ve çiftlerin bir veya birkaç halka oluşturacak şekilde bir araya geldikleri, toplu olarak uygulanan bir salsa dans tarzıdır. Rueda sözcüğü “tekerlek” anlamına gelir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda Küba’da ortaya çıkmıştır. Özellikle 1960’lı yıllarda Guaracheros de Regla isimli grup ve grubun koreografı tarafından Havana’da ortaya çıkarılmıştır.Yani Havana stili olarak Reuda de Casino havanaya özgü bir biçimde yorumlanmıştır.Bir başka stil olan New York stili Porto Riko ve Küba danslarının sentezinden oluştuğu için her iki ülkenin tüm dans öğelerini, özellikle Havana’nın urbano türünü yansıtır.

Küba Dansı Rumba

Rumba, Latin Amerika danslardan biridir. Aslen İspanyol ve Afrika kökenlidir. Ancak 16. yüzyılda Afrika’dan getirilen köleler aracılığıyla Küba’ya taşınmıştır.Daha çok havanada ön olanda olan rumba o tarihlerde havana dansları ile özgünleşmiştir. Müziği ve hareketleri Küba’yı yansıtır. Yavaş ve zor bir dans türüdür. Bu dansta kalça hareketleri belirgindir. Uluslararası Latin Amerikan dans yarışmalarında sergilenir. Rumba aynı familyada yer alan Ça-Ça-Ça ile bazı benzer özellikler gosterir. Ritmi eşit aralıklı dört sesten oluşur.

Küba Dansı Cha Cha Cha

Tarihçesinden bahsetmemiz gerekirse,cha cha cha‘nın ilk olarak 1950′li yıllarda Mambo ve Rhumba‘nın bir ürünü olarak Amerika’da ortaya çıktığı kabul edilir. Basit yapısı ve neşeli müziği sayesinde kolayca yayılmış, Uluslararası Latin Amerikan Dansları yarışmalarında diğer dansların yanında kendine yer bulmuştur. Bu dansın ismi günümüzde genellikle “Cha Cha” olarak kısaltılmaktadır.

Cha-cha-cha(ya da okunuşuyla ça-ça-ça) Küba kökenli bir Latin Amerika dans ve müzik türüdür. Cha cha cha müziği ilk kez 1953’te Kübalı viyolonist ve besteci Enrique Jorrin tarafından ortaya konulmuştur. Bu dansın adı chachachá olarak da yazılır. Ritmi danzon dansındaki dördüncü vuruşa değişiklik getirilerek elde edilmiştir.