Küba Cumhuriyeti

16 Temmuz
0

Küba Cumhuriyeti

Küba Cumhuriyeti, hükümet başkanı Fidel Castro başkenti ise Havana’dır. 1959’da kurulmuş olan devlet marksist leninist temellere dayanmaktadır.

Küba Cumhuriyeti

Küba Cumhuriyeti devlet başkanı Fidel Castro Ruz’dur.Küba Cumhuriyeti’nin başkanı Fidel Castro 1959’da gerçekleştirilen Komünist Devrimden bu yana ülkeyi yönetmektedir. Ülke 1990’lı yıllarda kesilen Sovyet yardımının etkisiyle kötü bir dönem geçirdikten sonra yavaş yavaş ekonomik durumunu düzeltmeye başlamıştır. 1961’den buyana ülkeye sıkı bir ABD ambargosu da uygulanmaktadır. Lili ve İsidora Kasırgaları da ülke ekonomisine önemli oranda zarar vermiştir. Yasama 609 üyeli “National Assembly of People’s Power” tarafından yapılmaktadır. Küba Cumhuriyeti’nin devlet başkanı,hükümet başkanı olan Fidel Castro tarafından atanmakta ve meclis tarafından onaylanmaktadır. Devlet Başkanı olan Fidel Castro Ruz aynı zamanda Hükümet Başkanıdır. Ülkedeki tek siyasi parti Küba Komünist Partisidir. Şu anda, Fidel Castro’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yerine kardeşi Raul Castro Ruz vekalet etmektedir.

Genel Ekonomik Durum

Küba Cumhuriyet’nin ekonomisi devlet kontrolündedir. Hükümet ekonomik liberalleşme ile sıkı devlet kontrolü arasında kurduğu denge politikasını 1990’lı yılların başından beri sürdürmektedir. Bu çerçevede, son yıllarda sıkı denetim altında olmakla beraber özel girişimi özendirmek ve özellikle gıda ve tüketim mallarındaki kıtlığı önlemek amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Küba’da kişi başına düşen yıllık gelir az olmakla beraber, sağlık ve eğitim gibi sosyal hizmetler devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ekonominin en göze çarpan özelliği ihracat açısından oldukça etkili bir konuma sahip olmasına rağmen iç üretimin aksine çok yetersiz oluşudur. Ayrıca, az gelişmiş bir ülke olmasına rağmen hizmet sektörünün ekonomi içindeki payının yüksekliği göze çarpan bir özelliktir.