Havana Dansı

5 Ağustos
0

Havana Dansı

Havana dasları gerek içindeki ateşiyle gerekse latin Amerika danslarının sergilendiği merkezlerden biri olması ile ön plandadır.

Havana Dansı

Havana dansları genel anlamda Latin Amerika dansları ile aynıdır. Havana’daki La Tropicana gece kulübü dansın merkezi olarak kabul edilir.Birçok dansın havana versiyonu,sitili yaratılmış ve o tarz sadece havanaya özgün şekilde kullanılmıştır.Havana danslarını incelersek Salsa,Mambo,Rumba,Son gibi danslardan bahsetmemiz gerekir.

Salsa Üzerine

Küba müziği, çok sayıda müzik türünün ortaya çıkmasına vesile olmuş: Öncelikle Salsadan bahsetmemiz gerekirse ; Bu müziğin köklerinde Karayipler, Orta ve Güney Amerika vardır. Çeşitli ritimlerin danslarının karışımına verilen bir ad; hem dans, hem müzik türü, hem de Latin-Amerika müzik türleri ailesine verilen isim. Karışık vurmalı çalgı ritimleriyle dolu, hızlı bir müzik. Çok fazla yer değiştirmeden, eşli ya da tek yapılabiliyor. Birçok müzik otoritesi, salsanın öncelikle Küba’nın “Son” müziğinden geldiği düşüncesinde. Salsa şarkıcılarına, ya da dansçılarına, salsero (erkek) veya salsera (kadın) deniyor.

Salsa’da, daha önce mevcut olan tarzların kombinasyonları değişmiş, yeni enstrümanlar eklenmiş, folklorik ya da köylülere has müzik stilleri karıştırılmış. Bir müzik kompleksi gibi. Salsa artık belirli bir tür, füzyon veya stil değil. Çünkü “Salsa” terimi birbiriyle hiç kıyaslanamayacak diğer türler için de kullanılabiliyor, yani salsa bu çeşitliliğin hepsini kapsıyor. Ancak ana üs, temellerin geliştiği yer Küba. Salsanın en tanınan biçimleri rumba, son ve danzon.Küba’da salsa kelimesinin, genellikle müzikten söz etmek için değil, turistlere düzenlenen gösteri dansları için kullanıldığını da belirtmek gerek.

Küba, Portoriko ya da Kolombiya ürünü salsa müziklerinde stil farklılıkları, New York veya Los Angeles tarzı danslarda figür farklılıkları olsa da, aynı müzikle dans edilebiliyor ve stiller birbirine karışabiliyor. Romantik salsa, tango salsa, hip-hop salsa ayırımları yanında, adımlarda, dönüşlerde, ritimde, ve tutuşta, yavaşlık, hızlılık, duygusallık, sertlik şeklinde sayısız kriter ve ayrı m var.

Diğer Danslar

Öncelik küba danslarının genel tanımlarından kısaca bahsedersek bahsedersek Mambo 1930-40’lı yıllarda doğmuştur. O zamanlar Santiago de Cuba sokaklarında yapılan bir danstır. Danzon’a çok benzemektedir. Danzon ise Küba’nın Matanzas şehrinde, toplumun varlıklı kesimlerinde ortaya çıkmış bir dans türüdür. Salsa’nın atası sayılan Son ise 1800’lerden beri vardır. Başlangıçta sadece üç enstrümanla icra edilmekteydi: tres, bongo ve bas notaları. 1970’lerde yeniden canlanmaya başlamış ve modernize edilmiş.Rumba en eski Afro-Küban artistik formudur. Eskiden halk dansıyken artık salon dansı olmuş.Köleliğin kaldırılmasından hemen sonraya tarihleniyor. Yambu da en eski rumba stili,cajon ile çalınmaktaydı. Habanera Küba’daki ispanyol topluluğu içinde gelişmiş, çiftlere has, ağır ve duygu yüklü bir danstır. Caz Havana ile New-Orleans limanları arasındaki ticari ilişkilerin yoğunluğu ile adaya gelmiştir.ÇaÇa- Ça ise öğrenmesi en kolay olanıdır. 1950’lerin bu gözde dansı ve müziği artık son yıllarda pek revaçta değildir. Küba bolero’su ise 19.yy sonunda görülmektedir. Amerikan varyetelerinden etkilenmiş.Bir süre sonra da son’a ya da danzon’a benzemeye başlamış. O çok tanınan “Quizas, quizas, quizas” ya da “Historia de un amor” şarkıları birer bolero. Bu boleroların bir bölümü romantik salsa’ya adapte edilmiştir. Timba da çok dinamik bir salsa türü ve dansçıların mükemmel şekilde koordinasyonunu gerektirmektedir.

Cha Cha Cha Üzerine

Küba familyası danslarının diğer bir üyesi olan Cha Cha Cha, aynı zamanda sosyal Latin-Amerikan danslarının en popüler olanıdır. Cha Cha Cha’nın birçok hareketinde bu sebeble Rumba Mambo hareketlerinden benzerlikler vardır. En temel farklılık “Cha Cha Cha” dadır. Bu terim adını müzikteki dördüncü vuruşun, kolay yakalanabilen Cha Cha Cha ritmini vermek için bölünmesiyle oluşmuştur. Bu dans başlangıçta Mambo ve Rumba’nın bir çeşidiydi ancak 1948’de Enrique Jorrin, Mambo’nun doğduğu danzon ritmiyle, montuno ritimlerini karıştırdı.

Sonuç gözle görülür şekilde farklı ve heyecan vericiydi. Jorrin’in “aldatmaca” anlamına gelen bu yeni kompozisyonu “Enganadora” 1953’te kayıtlara geçti ve devasa ölçülerde popülarite kazandı. Dansçılar hep daha da fazlasını talep ettiler. Cha Cha Cha’nın anlaşılır ritmi küçük müzik topluluklarından büyük orkestralara kadar hemen hemen her şekilde yorumlandı ve kısa sürede neredeyse tüm müzisyenler Cha Cha Cha çalmaya başladı.

Cha Cha Cha dansı, müziğinin de olduğu gibi; canlı, göz alıcı, alaycıdır ve coşkun ritmiyle dünyadaki tüm dansçıların rağbet edip zevk alacağı türden nadir bir eğlence sunar.

Cha Cha Cha adı İspanyolca’da “Chacha” çocuk bakıcısı demektir. Aynı zamanda “chachar” kokain yaprağı çiğnemek anlamına da gelmektedir. Ama Cha Cha Cha hızlı bir Küba dansı olan Guaracha’dan geldiği düşünülmektedir.

Müzik ve Ritim

Cha Cha Cha’nın da ritmi Mambo ve Rumba’da olduğu gibi 4/4’tür. Cha Cha Cha ritmindeki 2, 3, 4 & 1 ritmini vermek için dördüncü vuruş ikiye bölünmüştür. Bu ritimde ilk vuruş vurgulanır. Cha Cha Cha ritminin temposu Rumba’nınkinden biraz daha hızlıdır. Yarışmalardaki sabitlenen ritim dakikada 30 bardır. Göze yavaş görünen bu tempo Cha Cha Cha’nın diğer danslara göre fazla olan adımlarıyla esasen hızlıdır.

Havana’nın En Özeli

Cha cha cha özellikle havananın en ünlü danslarından biridir. Küba’da ve Latin Amerika dansları arasında özel bir yeri vardır.Cha cha cha havanada tropicano gece kulübünde demirbaş danslardan biri olarak yer almaktadır.bir başka deyişle cha cha cha içinde hızlı hareketler barındıran canlı ve dinamik bir Latin Amerikan dansıdır. Mambo ve Rhumba‘nın bir türü olan bu dans, diğer danslara göre yeni olmasına karşın basit ve sade yapısından dolayı kısa zamanda kübada popülerlik kazanmıştır. Bir pozisyon dansı olmasından dolayı küçük alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. Çiftlerin kapalı ve açık tutuşta veya mesafeli olarak gerçekleştirebileceği figürleri barındırmaktadır. İhtiraslı tarihi, bu dansı yaparken yaşatılması gereken duyguların başında gelir. Cha cha cha‘nın pistteki genel karakteri asalet veya ciddiyet taşımaktansa; neşeli, sevinçli, biraz da yaramaz, muzır bir parti atmosferi içerir.

Mambo Üzerine

Mambo, Küba’da daha çok Haitililerin yaşadığı bölgede ortaya çıkmıştır. Haiti’nin tarihine bakıldığında “Mambo” adında sadece bir büyücü vardır. Bu büyücü köylülere danışmanlık yapar, onları iyileştiren, kötü ruhları kovan, dini bilgiler veren ve ulusal eğlenceleri organize eden biridir. Fakat “Mambo” adında hiç bir yerel dans yoktur. Swing ve Cuban dansın birleşimiyle bu büyüleyici ritm ortaya çıktı ve sonunda yeni heyacanlı bir dans yaratmıştır. O zamana kadar Mambo tasarlanamamıştı.

Mambo dansı, 1943 yılında Havana’daki La Tropicana adında bir gece kulübünde sunduğu dans ile Perez Prado’ya atfedilir. Daha sonra diğer latin Amerikan dans band liderleri (Tito Rodriquez, Pupi Campo, Tito puente, Machito ve Xavier Cugat) sahip oldukları ileri Mambo’nuun değişik stillerini elde etmeyi başarmışlardır.

Mambo ilk defa New York’un Park Plaza dans salonunda sunulmuştur. Mambo gerçek heyacanını, 1947’de The Palladium ve diğer yerlerde ( China Doll, Havana Madrid ve Birdland) kazanmıştır. Mambo’nun değişmiş versiyonu (orjinal Mambo zor ve tehlikeli akrobatik hareketler içeriyordu.) halka, New York ve Miami’deki dans stüdyolarında, yazlık otellerde, gece kulüplerinde sunulmuştur. Mambo’yu seven insanlar kısa süre sonra “Mambonikler” diye bilinmeye başlandı. Mambo çılgınlığı fazla uzun sürmedi. Bugün Mambo sadece ileri seviyedeki dansçıların yaptığı danstır.

Bütün eğitmenler, Mambo’nun en zor danslardan biri olduğunda hemfikirdir. Mambo’nun en büyük faydası, Cha Cha’nın gelişmesine yardımcı olmasıdır.Mambo yeni popüleritesiyle tekrar beğenilmeye başlandı. Bunda Eddie Torres’in de rol aldığı bir çok filmin etkisi vardır. Eddie Torres New York’ta yaşayan profesyonel bir dansçı ve Mambo fanatiğidir. Mambo’ya tekrar dans salonlarındaki saltanatını kazanması için bir mücadele başlatmıştır. Torres gittikçe ünlene bu dansın dansçısı, eğitmeni ve kareografisti olarak en başta gelen kişidir ve Torres “latin dansının Mambo kralı” olarak bilinir. Torres, Mambonun otantik gece kulübü dans stili olduğuna inandığı Salsa’yı tekrar dansçılara sunmaya karar verdi. Torres, “latin Amerikan danslarının en uhteşem zamanı” diyor. mambo bügünde en ateşli zamanı 50’lerde olduğu gibi. Mambo öyle bir dans ki bir çok danslardan etkilenmiştir ( Afrikan, Cuban, Jazz, hip-pop ve hatta bale). Bundan dolayı Mambo’da asla adımlar bitmez. Birçok insan, Mambo’yu çok hızlı bir dans gibi görüyor. Gerçekte Mambo yavaş, titiz ve çok fazla hareket gerektirmeyen bir danstır.

Son Üzerine

Son, 19. yüzyılın ikinci yarısında Küba’nın Oriente bölgesinde ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Afrika tartımları, Yoruba kökenli vurgulu çalgıları ile İspanyol şarkılarının özelliklerini, gitarını kaynaştıran Son, ayrıca Salsa müzik türünün de en önemli bileşenlerinden biridir.

Afrika kökenli “changuí” müziğinden gelen Son, Afrika’dan getirilen kölelerle birlikte Küba’ya geldi ve kuşaktan kuşağa geçti. Afrika’lıların Havana’ya taşınmalarıyla işçi sınıfı arasında yaygınlaştı. Zamanla rumba, santeria, decima, guajira gibi İspanyol müzik türleri ile kaynaşan son, 1920’lerde Küba toplumunun bütün katmanlarının en sevilen müziği oldu. Kendisi de Afrika’lı ile İspanyol karışımı olan Küba toplumu için “ulusal müziğe” dönüştü. Özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra Havana’ya gelen paralı gezginlerin etkisiyle Havana gece kulüplerinde yaygınlaşan son, buradan yeryüzünün birçok ülkesine yayıldı. En yaygın olduğu yerler Orta, Güney Amerika ile ABD (New York dolayları)’dır.

Rumba, Latin Amerika danslardan biridir. Aslen İspanyol ve Afrika kökenlidir. Ancak 16. yüzyılda Afrika’dan getirilen köleler aracılığıyla Küba’ya taşınmıştır. Müziği ve hareketleri Küba’yı yansıtır. Yavaş ve zor bir dans türüdür. Bu dansta kalça hareketleri belirgindir. Uluslararası Latin Amerikan dans yarışmalarında sergilenir. Rumba aynı familyada yer alan Cha Cha Cha ile bazı benzer özellikler gosterir. Ritmi eşit aralıklı dört sesten oluşur.